A+ A A-

Метан станции

Верига метанстанции с марка „Булмаркет”

Булмаркет – от 2002 година партньор на Dresser Wayne Pignone
До момента фирмата е доставила и инсталирала над 20 компресора за сгъстен природен газ.
Фирмата е доставила и инсталирала 30 колонки за зареждане на автомобили.
Изградена мрежа от собствени метанстанции – Русе, В.Търново, Пловдив – 2бр., Севлиево, Ловеч, София -2бр.
От 2004 година фирмата доставя сгъстен природен газ на промишлени потребители – посредством ремаркета или бутилкови групи

Природен газ

Природният газ е смес от въглеводороди метан СН4, етан С2Н6, пропан С4Н10 и незначителни количества по-тежки въглеводороди - пентан С5Н16, хексан С7Н16 и други. Почти във всички видове природен газ се съдържат азот N2 и въглероден двуокис СО2 , по–рядко се съдържа сероводород Н2S и инертни газове. При атмосферно налягане се втечнява при -161°С. Природният газ е първичен енергиен източник – добива се от земните недра, за разлика от пропан-бутана, който се получава при преработката на петрола.
Природният газ е по-лек от въздуха. При концентрация на природен газ от 5 до 15% във въздуха сместа е взривоопасна. Температурата на самозапалване на природния газ 537°С при атмосферни условия. Основните продукти при изгарянето му са въглероден двуокис и водни пари. Топлината на изгаряне на природния газ е 7000 – 9000Kcal/m3.

Природният газ /метанът/ е най-атрактивното гориво. Той е екологично чист и е с най-ниска цена от горивата. Той е едно от алтернативните горива, чието използване се насърчава от Европейския съюз и които до 2020 година трябва да заемат 10% от автомобилния парк на Европейския съюз.

Природният газ (метана) намира все по-широко приложение като основно гориво на моторните превозни средства (МПС) с двигатели с вътрешно горене (ДВГ). Като гориво за ДВГ се използват основно продуктите от преработка на нефта – различни видове бензини, дизелово гориво и втечнен въглеводороден газ пропан-бутан. Запасите от нефт са ограничени, поради което тенденцията е за постоянно нарастване на цените на нефтопродуктите. Залежите на природен газ са практически неограничени, защото тепърва предстои разработването на нови находища, а и в изчерпаните нефтени находища остават огромни количества природен газ.

Един нормален кубичен метър природен газ (при температурана въздуха 0°С и налягане 760 мм живачен стълб) по енергийни показатели е еквивалентен на 1.1-1.2 литра бензин. С природен газ едно МПС ще измине 100 км., с около 3 пъти по-малко пари спрямо бензина и с 2.5 пъти спрямо дизеловото гориво.

От всички въглеводородни газове природният газ има най-много водород на един въглероден атом, поради което има висока температурапри изгаряне, широки граници на възпламеняване на газо-въздушната смес, по-пълно горене и по-ниско съдържание на токсични вещества.

От всички видове горива за ДВГ природният газ има най-висока детонационна устойчивост при горене. Октановото му число е между 105 - 110 единици, което позволява да се повиши степента на сгъстяване на ДВГ и да се подобри горивната им икономичност. От всички видове горива, природният газ отделя най-много топлина при изгаряне, което води до подобряване на горивната икономичност на двигателите и термичния коефициент на полезно действие (КПД).

Поради еднаквите агрегатни състояния на въздуха и природния газ, смесообразуването между тях е многократно по-добро и горенето е значително по-пълно. Използването на природния газ позволява токсичните вещества, саждите и димността на отработилите газове да се намаляват 3 - 4 пъти. Природният газ (след водорода) е най-екологичното чисто гориво за машините с вътрешно горене.
Поради по-високата детонационна устойчивост на природния газ, по-доброто смесообразуване с въздуха, по-пълното изгаряне и липса на миещи свойства, износването на двигателите се намалява с 1.5 до 2 пъти !
Годността на запалителните свещи се увеличава с 40% - 50 % , а срокът на ползване на маслата от 1.3 до 1.8 пъти.

История

Природният газ е известен от древността. Още преди много години древните хора са наблюдавали с унес газови огньове запалени от светкавици и не са могли да си обяснят явлението. Китайците използуват природна газ за изсушаване на сол преди около 2000 години. Понастящем се смята, че първото приложение на градски газ като енергиен носител е през ноември 1813 г., когато е запалена първата газова лампа на моста Уестминстър в Лондон.

История на природния газ като автомобилно гориво

Природният газ отдавна се използва като алтернативно гориво в транспортния сектор. Първият газов двигател е патентован през 30-те години на 19-ти век. По-късно през 1860 г. французинът Ленуар конструира мотор, работещ с газово-въздушна смес. По това време изборът на този вид гориво не учудва никого - бензинът е открит след 20 години, след което Даймлер създава първия бензинов двигател с вътрешно горене.
Автомобили на природен газ се карат още от 30-те години на миналия век. През 1940 г. в Германия на газ работят около 40 хил. камиона, а метанът се е използвал като гориво по това време в Дания, Румъния, Югославия, Норвегия, Швеция, Финландия, СССР, Италия, където е бил особено популярен.
Според NGVC (Natural Gas Vehicle Coalition) в наши дни има над 8 500 000 автомобили на метан по света, което бе отбелязано и в августовският брой на The GVR ( Gas Vehicles Report).
В последните години технологиите се усъвършенстваха достатъчно, за да позволят широкото разпространение на автомобили на метан. Всички видове превозни средства – автомобили, камиони, автобуси, ванове и дори огромните свръхтежкотоварни машини имат и варианти за работа с природен газ.
Повечето алтернативни автомобили използват компресиран природен газ (CNG). Сгъстен природен газ (СПГ, CNG) е форма, в която природният газ е сгъстен в специални цилиндри под високо налягане (около 220 bar). Той е сгъстен, за да се събере по-голям обем в по-малко пространство в цилиндъра, като така е възможно съхранение на достатъчно количество и съответно достатъчен пробег на автомобила. Някои алтернативни автомобили използват и втечнен природен газ (LNG), но тази технология е все още по-слабо развита и не е така масова, поради специфичните си изисквания.

 • Всички МПС с бензинови и дизелови двигатели могат да се преустроят за работа, освен с течно гориво и с природен газ. Основните елементи на системата за природен газ при бензиновите ДВГ са : газова бутилка/ки, тръбопровод, магистрален и заряден ел.клапан, газов смесител, редуктор-изпарител за газ и ел.превключвател.
  За да има достатъчен запас от гориво за двигателите, природният газ трябва предварително да се „подготви”. Начините за това са три:
 • чрез сгъстяване до високо налягане до 20-22 м Ра
 • чрез втечняване на природния газ до охлаждане до минус 162°С
 • чрез получаване на метанол от природния газ.

Най-широко приложение е намерил първият начин – чрез компресори за високо налягане, природният газ се сгъстява до 20-22 м Ра и се съхранява в специални бутилки. Бутилките основно са цилиндрични, изработени от легирана стомана.
В бутилка с обем 56 литра, запълнени с природен газ, с налягане 20МРа, се събират около 9-10 кг. газ метан.

Вече са разработени и карбонови бутилки, които се характеризират със своята лекота и възможност да събират около 15 кг.метан.
При бензиновите ДВГ природният газ заменя на 100% бензина. В България вече съществуват метанстанции в почти всички големи градове, което дава възможност с оглед икономии на средства и по-добри екологични показатели да се преустройват все повече ДВГ на МПС за работа с природен газ.
Икономическата ефективност за собствениците на МПС като цяло е много голяма: на всеки литър бензин, заменен с природен газ, се икономисват около 1.20 лв. Разчетите показват, че газовата система за природен газ се изплаща от реализираната икономия за 6-7 месеца

Световна статистика за потреблението на природен газ

Таблица за световното потребление на сгъстен природен газ като автомобилно гориво ( вж. Stagvr77-0620083.pdf)

CNG в България

История на метана в България
1995 СКГТ София
15 май 2003 “Екобус” Русе
13 октомври 2003 “Екоавтотранс” Пловдив
3 март 2004 “Векта” Пловдив
9 март 2004 “Метан груп” Варна
8 август 2004 “Герена” Кюстендил
22 декември 2004 “Екогаз” Севлиево
30 декември 2004 “Метагаз” София

 

Съществуващи

 • София - 13 бр.
 • Пловдив - 10 бр.
 • Варна – 4бр.
 • Русе – 2 бр.
 • Севлиево
 • Кюстендил
 • Враца
 • В. Търново – 3бр.
 • Стара Загора – 3бр.
 • Плевен -2бр.
 • Търговище
 • Добрич
 • Каварна
 • Бургас – 5бр.
 • Шумен – 2бр.
 • Ямбол
 • Сливен
 • Нова Загора
 • Хасково
 • Самоков
 • Перник
 • Пазарджик – 2бр.
 • Петрич
 • Ловеч – 2 бр.
 • Благоевград
 • Димитровград

Законови норми свързани с автомобилите на метан.
Изисквания към устройството на автомобилните газови уредби за компресиран природен газ (.pdf) ( възможност за изтегляне?- вж. Razdel IV.pdf)

Copyright © 2012 Bulmarket.bg | Web & Graphic Design - SAVOV.bg

Вход за администрация

ADIDAS PERFORMANCE Galactic Elite W Blanc Cheap Womens AF Sublimation Graphic Tee 2016 Adidas Originals ZX Flux Weave Shoes Sale Mens AF Active Running Shorts Online ADIDAS PERFORMANCE Duramo 6 W Running White Ftw Metallic Silver Vivid Mint F14 Mens AF Washed Out Tee AF 2016 ADIDAS ORIGINALS Court Star Slim W Sale Mens AF Classic Taper Pants Online Adidas Running adizero XT 5 Shoes Cheap Womens AF Textured Open Cardigan 2016 Mens AF Varsity Logo Cardigan AF 2016 ADIDAS ORIGINALS Zx 700 W Sabpou Sabpou Noiess Mens AF Striped Icon Henley AF 2016 Men Running adizero Boston 5 Shoes Men Running Pure Boost 2 0 Shoes Mens AF Striped Long Sleeve Crew Tee AF 2016 Adidas Men adidas Neo Fleece Track Jacket Sale Mens AF Classic Chinos Online ADIDAS ORIGINALS Gazelle Og Mid W Mens AF Muscle Fit Chambray Shirt AF 2016 ADIDAS ORIGINALS Adidas Glc W Neon Pink Neon Pink Black 1 Cheap Womens AF Patterned Peasant Blouse 2016 Men adidas Neo Summer Jacket Cheap Womens AF Easy Crew Sweater 2016 Mens AF Varsity Logo Cardigan AF 2016 Adidas Women adidas Neo Zip Fleece Hoodie Men Football XSE Training Jacket Sale Mens AF Logo Fleece Shorts Online ADIDAS PERFORMANCE Duramo Sleek W Roclfl Ftwbla Roclfl Mens AF Sherpa-lined Utility Jacket AF 2016 Adidas Women Originals Rita Ora O Ray Supergirl Track Jacket Mens AF Primaloft Lightweight Puffer Vest AF 2016 Men Running adizero Feather Prime Shoes Mens AF Contrast Mockneck Jacket AF 2016 Adidas Men Running adistar Raven 3 Shoes Cheap Womens AF Baseball Graphic Tee 2016