A+ A A-

Астра Биоплант

Астра Биоплант ЕООД

 • Проектът Астра Биоплант ЕООД започва през 2007 г. Компанията е построила съвременна фабрика за биодизел с капацитет 60 000 тона, която започва дейността си през 2009 г.
 • Стратегически разположена на река Дунав до границата с Румъния, така че продукцията да може лесно да се доставя на български и румънски клиенти, както и да се изнася по река Дунав към западно европейски дестинации. Фабриката е разположена на 5 километра от река Дунав, на 9 километра от свое собствено частно пристанище и на 20 километра източно от град Русе. Собственото пристанище е оборудвано за работа с течни и насипни товари, както и с железопътен терминал.
 • Също така, фабриката е разположена в регион, където се добиват маслодайни семена, които могат да задоволят изцяло изискванията за суровини нужни за производството. Компанията е подписала договори с местни производители за нужните суровини.
 • Фабриката е проектирана и построена в съответствие с всички правила и изисквания на Европейската общност. Изграждането й завърши през 2008 г., а началото на дейността започна в началото на 2009 г.
 • Акредитирана лаборатория управлявана от СЖС България.
 • Като част от холдингова компания, собствениците на Астра Биоплант притежават и селскостопанска фирма, която е основен регионален играч в съхранението и търговията на маслодайни семена.
 • Затворен цикъл на производство (с изключение на собствена замеделска земя), което осигурява добра доходност.
 • Компанията разполага със свои собствени железопътни транспосртни средства и леценз за ЖП транспорт на терирорията на Европа.
 • Комапнията разполага и с собствени камиони (цистерни и гондоли за зърно).
 • Фабриката е построена на 5,1 хектара собствена земя.
 • Производствен капацитет – 60 000 тона биодизел годишно.
 • Използвани суровини – слънчоглед, соя и рапица.
 • Строителството започва през 2007 г., а производствените в края на 2008 г.
 • Произвеждания биодизел е предназначен за употреба с транспортни цели.

Астра Биоплант

Астра Биоплант ЕООД

 • Проектът Астра Биоплант ЕООД започва през 2007 г. Компанията е построила съвременна фабрика за биодизел с капацитет 60 000 тона, която започва дейността си през 2009 г.
 • Стратегически разположена на река Дунав до границата с Румъния, така че продукцията да може лесно да се доставя на български и румънски клиенти, както и да се изнася по река Дунав към западно европейски дестинации. Фабриката е разположена на 5 километра от река Дунав, на 9 километра от свое собствено частно пристанище и на 20 километра източно от град Русе. Собственото пристанище е оборудвано за работа с течни и насипни товари, както и с железопътен терминал.
 • Също така, фабриката е разположена в регион, където се добиват маслодайни семена, които могат да задоволят изцяло изискванията за суровини нужни за производството. Компанията е подписала договори с местни производители за нужните суровини.
 • Фабриката е проектирана и построена в съответствие с всички правила и изисквания на Европейската общност. Изграждането й завърши през 2008 г., а началото на дейността започна в началото на 2009 г.
 • Акредитирана лаборатория управлявана от СЖС България.
 • Като част от холдингова компания, собствениците на Астра Биоплант притежават и селскостопанска фирма, която е основен регионален играч в съхранението и търговията на маслодайни семена.
 • Затворен цикъл на производство (с изключение на собствена замеделска земя), което осигурява добра доходност.
 • Компанията разполага със свои собствени железопътни транспосртни средства и леценз за ЖП транспорт на терирорията на Европа.
 • Комапнията разполага и с собствени камиони (цистерни и гондоли за зърно).
 • Фабриката е построена на 5,1 хектара собствена земя.
 • Производствен капацитет – 60 000 тона биодизел годишно.
 • Използвани суровини – слънчоглед, соя и рапица.
 • Строителството започва през 2007 г., а производствените в края на 2008 г.
 • Произвеждания биодизел е предназначен за употреба с транспортни цели.
Copyright © 2012 Bulmarket.bg | Web & Graphic Design - SAVOV.bg

Вход за администрация